Lektoriranje in korigiranje besedil , 1.500 znakov brez presledkov
 Slovenski jezik
3,8 eur + ddv 
 Angleški jezik
7,9 eur + ddv 
 Nemški jezik
7,9 eur + ddv 
 Italijanski jezik
7,9 eur + ddv 
 Španski jezik
7,9 eur + ddv 
 Ruski jezik
7,9 eur + ddv 
 Hrvaški jezik
7,9 eur + ddv 
 Vsi ostali jeziki

7,9 eur + ddv 

 Sodno overjeni prevodi
 Vsi jeziki  ( prevod in sodna overitev )

37 eur + ddv 

 Vsi jeziki  ( samo sodna overitev )

19 eur + ddv 

Spletno naročilo


Naročam naslednje storitve


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom