Blog

Z veseljem odgovorimo na kakršnokoli vprašanje

jezikoslovje

Pri nekaterih kariernih poteh je pot do tega, da začne nekdo samostojno opravljati določen poklic, precej jasno začrtana. Takšen primer bi bil na primer lahko poklic zdravnika. Po drugi strani pa obstaja tudi vse več poklicev, do katerih vodijo različne, precej bolj vijugaste kot premočrtne poti. Kam na tem spektru umestiti prevajalce? Je prevajanje besedil nekaj, za kar je nujno potreben študij jezika oziroma ali je treba študirati prav prevajalstvo? Ali pa je, nasprotno, popolnoma vseeno, kakšna je vaša formalna izobrazba?

Jezikoslovna izobrazba ni nujna, a je vendarle zelo koristna

Mnogi ljudje, za katere je prevajanje besedil primarna dejavnost, s katero si služijo kruh, niso izbrali smeri študija, ki bi bila neposredno povezana s tem delom. Tako se na prvi pogled zdi, da gre za enega izmed »neklasičnih poklicev«, neodvisnih od pridobljene formalne izobrazbe, kakršnih je danes vse več.

Vendar pa moramo biti pri takšnih sklepih previdnih. Drži sicer, da večinoma ni posebnih omejitev, ki bi določale, kdo se lahko loti te dejavnosti, a kljub temu je znanje, pridobljeno med študijem, za večino zelo koristno in lahko pomembno prispeva h kakovosti prevoda, pa tudi k temu, da oseba sploh dobi delo.

Bistvena predvsem pripravljenost na samostojno učenje

Tisti, ki jezikoslovnega znanja niso usvojili po klasični poti, morajo tako pogosto kar nekaj energije nameniti samostojnemu učenju. To seveda še ne pomeni, da ni med ljudmi, ki nimajo dokazil o formalni jezikoslovni izobrazbi, kar nekaj odličnih prevajalcev. In seveda tudi obratno: to, da je nekdo dokončal študijsko smer na enem izmed oddelkov za tuje jezike ali celo smer medjezikovnega posredovanja, še ne dokazuje, da je zares usposobljen za kakovostno prevajanje besedil.

Poglavje zase so sodni prevodi

Reči je torej mogoče, da formalne izobrazbe ne gre niti precenjevati niti podcenjevati. Čeprav »papir« sam po sebi danes morda zares ni več tako pomemben, kot je bil v preteklosti, pa študij vendarle ni popolnoma nepotreben oziroma celo nesmiseln, če razmišljate o tem, da bi to nekoč postalo vaš poklic. Ob tem je treba omeniti tudi pomembno izjemo, kjer brez formalne izobrazbe ne bo šlo, in sicer imamo v mislih sodne prevode. V tem primeru je nujno, da delo opravi jezikoslovec, ki lahko svojo izobrazbo dokaže s pridobljeno diplomo ali z magisterijem. A ne le to: za opravljanje tega poklica mora oseba tudi uspešno opraviti izpit, ki je namenjen sodnim tolmačem.