sodni prevodi

Prevajanje je zelo široko področje, ki lahko vključuje najrazličnejše tipe besedil. Tako je vedno priporočljivo, da poiščete prevajalca, ki je specializiran za tematiko, ki vas zanima. Čeprav je seveda osnova dobro poznavanje tako izvornega kot tudi ciljnega jezika, pa je težko pričakovati, da bo na primer nekdo, ki se ukvarja predvsem s prevajanjem tehničnih besedil, enako usposobljen za leposlovje. In seveda tudi obratno. Dela torej ni pametno zaupati praktično komur koli, kar pa velja še posebej takrat, ko so v igri sodni prevodi …

Kdaj »običajni prevodi« niso dovolj?

Pri določenih dokumentih je potreben uradni prevod, saj sicer ne bi mogli dokazovati njihove veljavnosti po institucijah v tujini. V to skupino med drugim sodijo različna spričevala oziroma dokazila o doseženi stopnji izobrazbe, pogodbe, potrdila o nekaznovanosti, rojstni listi, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovna dovoljenja in različne druge listine, ki jih je treba predložiti na uradih, v sodnih in drugih postopkih in tako dalje.

Sodni prevodi in zahteve

Sodni prevodi morajo ustrezati točno določenim pravilom in biti podani v točno določeni obliki, sicer niso uradno veljavni. Izdelati jih mora sodni tolmač, ki je opravil tudi poseben izpit, s katerim dobi dovoljenje, da lahko opravlja to delo, torej tega ne more opraviti kar katerikoli prevajalec. Poleg tega pa mora pri svojem delu upoštevati tudi vse zahteve ustanove ali urada, ki od vas zahteva prevedeno listino ali dokument.

Pri ustanovi ali uradu, ki od vas zahteva predložitev prevoda določene listine, se zato vedno pozanimajte, kakšne so njihove točne zahteve, kaj vse mora prevod vsebovati in tako dalje. V nasprotnem primeru lahko kasneje naletite na neprijetno presenečenje, povezano s precej nevšečnostmi, kot so na primer podaljšanje trajanje določenih postopkov, nepriznavanje spričevala ali izobrazbe, težave pri zaposlitvi in še in še.