SODNI PREVODI

Na voljo imamo sodne tolmače za vse jezike, za določene jezike pa tudi večje število sodnih tolmačev. Na podlagi tega lahko v nekaj urah opravimo tudi obsežnejše prevode. Ko potrebujete sodno overjen prevod nas lahko pokličete kadarkoli, 24 ur na dan, 365 dni na leto, saj se zavedamo, da je izpolnitev rokov za oddajo listin ključnega pomena.

Sodni prevodi, ki jih opravijo naši izkušeni in zanesljivi sodni tolmači, so vam na voljo vse dni v tednu in po zmernih cenah. Ponujamo najhitrejše sodno overjene prevode z možnostjo brezplačne dostave v Ljubljani in Mariboru. Za ostalo Slovenijo poskrbimo za hitro dostavo s pošto ali po dogovoru.

Kdo so sodni tolmači?

Sodni prevodi so prevodi, ki jih lahko opravljajo samo in izključno sodni tolmači. To so prevajalci jezikoslovci, kar pomeni, da so nek jezik študirali in imajo diplomo oziroma magisterij iz jezikoslovja. Poleg tega so opravili tudi posebni izpit za sodnega tolmača, po opravljenem izpitu pa so morali tudi opraviti zaprisego na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Na spletni strani ministrstva je tudi javno dostopni imenik takšnih tolmačev, saj to ne more biti kar vsak.

Sodni tolmači prevajajo vse vrste uradnih dokumentov, kot so npr.:
– raznorazni pravni akti,
– spričevala in diplome,
– potrdila o zakonskem stanu,
– poročni listi, rojstni listi,
– potrdila o nekaznovanosti,
– različni registri,
– zdravniški izvidi,
– pooblastila,
– pogodbe,
– certifikati …

Vsi sodni prevodi morajo biti na koncu opremljeni še z verodostojnim žigom in z vrvico zvezani z izvirnim dokumentom, oziroma lahko tudi z overjeno ali navadno kopijo dokumenta. Brez tega niso veljavni. Na zadnji strani dokumenta pa mora tolmač, ki je besedilo prevedel, dodati še lastno podpisano izjavo, v kateri so navedeni podatki o tolmaču in v kateri izjavlja, da je prevod ustrezen.

Spletno naročilo


Naročam naslednje storitve


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom