PREVAJANJE BESEDIL

Prevajamo več kot 23 svetovnih jezikov po enotnih tarifah stopnjah iz tujega v domači jezik in obratno. Naš cilj je zagotavljanje kakovosti prevodov, kar privede do zaupanja vrednega poslovnega odnosa.

  • Prevodi pravnih besedil (vse vrste pogodb, zakonov in drugih predpisov, izpiski iz sodnega registra podjetij, notarske listine, listine v zvezi z ustanavljanjem podjetij, direktive in zakonodaja Evropske unije, listine v zvezi s privatizacijo in denacionalizacijo,…)
  • Strokovni / tehnični prevodi
  • Prevodi znanstvenih razprav in projektov
  • Prevajanje letnih in revizijskih poročil
  • Prevodi znanstvenih razprav in projektov
  • Prevajanje sodno overovljenih listih
  • Splošni prevodi (reklamna sporočila, literatura, oglaševanje itd.)

Spletno naročilo


Naročam naslednje storitve


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom


Datoteka z besedilom